Formación continua en Emursa, curso de espacios confinados Nivel I, impartido por técnicos de Drager Safety.